SROVNÁNÍ NEVIDITELNÉHO OBRUBNÍKU® A BETONOVÉHO OBRUBNÍKU

BETONOVÝ OBRUBNÍK NEVIDITELNÝ OBRUBNÍK ®
POTŘEBY K INSTALACI krumpáč
lopata
stavební kolečko
míchačka betonu
přívod elektrické energie
zednická lžíce
vodováha
rýč
široká motyka
kleště (nebo větší nůžky)
kladívko
POTŘEBNÝ MATERIÁL betonový obrubník
cement
štěrk pro výrobu betonu
štěrk na podkladní vrstvu
voda
plastový obrubník
plastový (ocelový) hřeb
DOBA INSTALACE výkop pro základ
vysypání základu
zhutnění základu
míchání betonu
ustavení obrubníků do betonu
odvoz vykopané zeminy
úprava terénu po zatuhnutí betonu
odstranění terénu ve výši obrubníku
umístění obrubníků do požadovaného tvaru, ukotvení hřeby
úprava terénu – bez odvozu vykopané zeminy
POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY PŘI INSTALACI nelze za nízkých teplot (mráz, předpokládaný mráz v době zrání betonu)

při vysokých teplotách nutno chránit před přímým sluncem a při zrání betonu polévat vodou

libovolné podmínky (obtížnější instalace při promrzlé půdě)
FUNKČNOST možno dokončit až po vyzrání betonu – doba zrání betonu dle ČSN 28 dní
(praktické zrání betonu dle povětrnostních podmínek cca 3 dny)
ihned

GRAFICKÉ SROVNÁNÍ

 
BETONOVÝ OBRUBNÍK NEVIDITELNÝ OBRUBNÍK ®
Beton

1. Vymezení plochy pro instalaci betonového obrubníku

Beton

1. Vymezení plochy pro instalaci neviditelného plastového obrubníku

Beton

2. Odrytí drnů

Beton

2. Odrytí drnů

Beton

3. Provedení výkopu

Beton

3. Umístění neviditelného plastového obrubníku

Beton

4. Nasypání podkladového materiálu

Beton

4. Umístění drnů zpět

Beton

5. Zhutnění podkladového materiálu

Beton

5. Dokončení práce – dosypání kačírku z druhé strany oddělované plochy

Beton

6. Umístění a zabetonování betonového obrubníku

Beton

7. Zahrnutí výkopu až po vyzrání betonu

Beton

8. Odvoz zbylého materiálu

Beton

9. Umístění drnů zpět

Beton

10. Dokončení práce dosypání kačírku z druhé strany oddělované plochy

NEVIDITELNÝ OBRUBNÍK ® BETONOVÝ OBRUBNÍK
Beton Beton
Neviditelný plastový obrubník je-narozdíl od obrubníku betonového-přímo určen k zabudování do úrovně terénu. Může tak téměř neviditelně oddělit různé plochy např. trávník-mulčovací kůra, trávník-kačírek.
Beton Beton
Neviditelný plastový obrubník usnadňuje sečení trávníku, protože nebrání posečení jeho okrajů (viz obrázek vlevo). Není tedy potřeba dostříhávat ručně jako u obrubníku betonového (viz obrázek vpravo).
Beton Beton